Kárpátaljai Református Roma Misszió

Együtt Krisztusban
Kezdőlap
Missziós Központ
Munkatársképző
Táborozás
Oktatás
Képgaléria
Elérhetőségeink
Szálláslehetőség
Számitunk Önökre
English version

HÍREK
Rólunk van szó
- 2008.01.11.

Az Úr Jézusról bizonyságot téve, beszélünk-e arról, hogy a követése szenvedéssel jár?! Vagy álomképet (csalit) mondunk?

•Aki kegyesen akar élni, annak üldöztetést kell szenvednie – erre rendeltettünk!

•A próbák hozzátartoznak a hívő életéhez

•A pszichológusok azt mondják: „Fogadd el magad!” Krisztus ezt mondja: „Tagadd meg magad!”

•Sok hívőnek az a baja, hogy a bűneit odaadta, de önmagát nem.

•Isten csodáit mi akkor látjuk meg, amikor az emberi lehetőségek elvesztek

•A hittel kért imádság forrása a szükség, gyümölcse a békesség

•Ami az életünk szenvedése - az lehetőség az Istennel való szoros kapcsolatra

•Isten ajándékait ne szorítsuk magunkhoz (gyermek, társ stb.), hanem tudjuk visszaadni neki – akkor áldja meg

•A keresztyén nem arra van elhíva, hogy saját magát hordozza; ne legyünk „csiga-keresztyének” (ti. a csiga a saját házát hordozza).

•Aki Lélek szerint jár, az vállal a másik terheiből

•Aki inthető, az válik alkalmassá mások intésére!


A Roma Misszió célja:

Isten Igéjét hirdetni a Roma nép között.

Az igehirdetés és a bizonyságtételek által hívő gyülekezetek jöjjenek létre.

A már meglévő gyülekezetek erősítése.

Hogy mindezek által a Szentháromság Istene dicsőittessék már itt a földön.

Hidat építeni magyar-roma, roma-magyar gyülekezetek között
Gondolatok a szeretetről

"A tiszteletet azért találták ki, hogy elrejtsék a puszta helyet, ahol a szeretetnek kellene lennie." /Tolsztoj/

"Ha szeretünk, az egész embert szeretjük, amilyen, nem amilyennek akarom, hogy legyen." /Tolsztoj/

A szeretet az emberi léleknek olyan, mint testnek az oxigén. Nem csak egy dolog a fontosak közül. Mégcsak nem is a legfontosabb. Hanem a Minden. Mert ahol szeretet van, minden van. Ahol pedig nincs, ott semmi jele sincs az életnek."

"Szeretni annyit jelent, mint szolgálni." /John Stott/

"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével." /Gabriel Garcia Márquez/


Honlapkészítés